top of page

STUDENT DISCOUNT

Our student discount is here to help support students during lean times –
because every penny counts. Please honor our T&Cs to ensure fairness for all.

PLEASE READ OUR TERMS & CONDITIONS BEFORE BOOKING 

You can book at the end of

terms & conditions

Screenshot 2024-04-21 at 13.15.56.png

Takk for din interesse i vår studentrabatt.

For å sikre en smidig og rettferdig bestillingsprosess, vennligst merk deg følgende retningslinjer:

 • Hvis studentrabattavtaler ikke er tilgjengelige for ønsket tidspunkt eller dag, vennligst vurder å velge en alternativ dag eller barberer. Hvis du velger en fullpristjeneste, vil du bli belastet full pris.

 • Unngå å bestille fullpris hårklipp med forventning om studentrabatt. Hvis ingen studentrabattavtaler er tilgjengelige, betyr bestilling av en fullpristjeneste at du vil bli belastet full pris.

 • Tilgjengelig fra kl. 09.00 til kl. 16.00. Hvis du bestiller kl. 16:05, vil tjenesten din bli full pris.

 • Rabatt kun mandag til torsdag. Tjenester på fredager og lørdager vil bli belastet full pris.

 • Vennligst vis gyldig studentkort eller vis din elektroniske profil i appen.

 • Studentrabatt er ikke gyldig i travle perioder, inkludert følgende datoer:

 • May 9/10/11/12/13/14/15/16

 • April: 3., 4., 5.

 • Desember: 18., 19., 20., 21., 22., 23.

 • Ingen andre tilbud eller rabatter kan kombineres med studentrabatten.

 • Rabatten gjelder for studenter i alderen 18 til 28 år som for øyeblikket går på universitetet, og som jobber mellom 20 og 80%. Ikke arbeider 100%.

 • Ikke gjeldende for skoler, offshore-arbeidere, leger, sykepleiere (kun universitet).

Vi forbeholder oss retten til å nekte rabatt dersom vi føler at våre vilkår og betingelser ikke blir oppfylt.

Rabatten kan avsluttes når som helst uten varsel.

Vennligst følg våre regler for en rettferdig og problemfri tjenesteopplevelse.

Takk for samarbeidet med våre vilkår og betingelser for studenter.

Thank you for your interest in our student discount.

 

To ensure a smooth and fair booking process, please take note of the following guidelines:

 • If student discount appointments are unavailable for your desired time or day, please consider selecting an alternative day or barber. If you choose a full price service you will be charged the full price.

 • Avoid booking full-price haircuts with the expectation of a student discount. If no student discount slots are available, booking a full-price service means you'll be charged the full price.

 • Available from 9 am to 4 pm only, If you book at 4:05pm your service will be full price.

 • Discount Monday - Thursday only. Services on Fridays and Saturdays will be charged at full price.

 • Please present a valid student card or show your electronic profile on your App.

 • Student discount is not valid during our busy periods, including the following dates:

  • April: 3rd, 4th, 5th

  • May 9/10/11/12/13/14/15/16

  • December: 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd

 • No other offers or discounts can be combined with the student discount.

 • The discount is applicable for students aged between 18 and 28 years old who are currently attending university only, and working 20 to 80% Not working 100% 

 • Not applicable for schools, offshore workers, Doctors, Nurses (only university)

We reserve the right to refuse a discount if we feel our terms and conditions are not met.

The discount may be terminated at any time without notice.

Please adhere to our rules for a fair and smooth service experience.

Thank you for your cooperation with our student terms and conditions.

Please remember to book the correct service

to avoid being charged full price. Thank you

bottom of page