top of page
IMG_2686.jpg
UK Flag.png

Siden 2000 har Big Jim's Trims vært en av Vest-Londons frisører.

Det er en grunn til at kundene våre alltid kommer igjen!

Big Jims Trims har en walk-in-butikk i Chiswick, Ealing, Victoria og Bergen. Det er også en avtalebutikk i Chiswick.

Big Jims's spesialiserer seg på hårklipp og skjeggklipp. Du velger butikken, så vil vi gjøre resten.

For de få som ikke kjenner oss, bruker Big Jim's profesjonelle menns barberere / frisører som kan tilby en rekke frisørtjenester fra hårklipp og finish til skjeggtrim og mye mer.

Vi er opptatt av å tilby førsteklasses kundeservice ved å gi deg akkurat det du vil til en overkommelig pris.

Vi gjør også ...

Barn

Vi klipper også barnehår, hos Big Jim mener vi at det å gå til barberer burde være morsomt for alle, så det er derfor alle barn får en GRATIS LEKE (eller godteri) etter hårklipp!

Studenter

Vi tilbyr studentrabatter. Bare vis et gyldig studentkort for å få rabatten.

Senior

Vi tilbyr seniorrabatt (65 år og oppover)

 

 

 

 

Since 2000, Big Jim's Trims has been one of West London's Top Barbers and Men's Hairdressers.

There is a reason why our customers always come again!

Big Jims Trims has a walk-in shop in Chiswick, Ealing, Victoria & Bergen. There is also an appointment shop in Chiswick.

 

Big Jims's specialises in haircuts & beard trims. You choose the shop and we will do the rest.

​​

For the few who don't know us, Big Jim's employs professional men's Barbers/hairstylists who can offer a variety of barber services from a haircut & finish to a beard trim and much more.


We are dedicated to offering first-class customer service by giving you exactly what you want at an affordable price.

 

We also do...

 

Children

We also cut children's hair, at Big Jim's we believe going to the barbers should be fun for everyone so that's why all children get a FREE TOY (or candy) after their haircut!

 

Students

We offer Student discounts. Just show a valid Student card to get your discount.

 

Seniors

We offer a Senior discount (65yrs & up) Monday to Friday only.

About us - English
bottom of page