RETNINGSLINJER
FOR ÅPNING

For at vi skal åpne for virksomhet, og for å holde dere og oss trygge, må vi følge følgende retningslinjer fra regjeringen.

Hvis vi føler at du er syk, forbeholder vi oss retten til å nekte å tjene deg, beklager.


Guidelines For Opening
In order for us to open for business, and to keep yourselves and us safe we have to follow the following guidelines put out by the Government.

If we feel you are sick, we reserve the right to refuse to serve you,sorry.

Hvordan vi gjør det trygt for deg ...

How we are making it safe for you...

​​

1. Når du ankommer du blir nødt til å vaske hendene.

When you arrive you will have to wash your hands.

2. Våre verktøy blir desinfisert under, før og etter hver kunde som bare bruker de beste produktene.

Our tools will be sanitised during, before and after every customer using only the best products.

3. Vi har antibakteriell gel som ansatte og kunder kan bruke i hele butikken.

We have antibacterial gel for staff and customers to use throughout the shop.

4. Sosial distansering vil være på plass i hele butikken.

Social distancing will be in place throughout the shop.

5. Kom alene for en hårklipp. La familie og venner være hjemme. (Hvis du må ta et barn med deg er det ikke noe problem, vi har nok plass til far og barn - sosial distansering)

Please come alone for a haircut. Leave family and friends at home. (If you have to bring a child with you that is no problem we have enough space for Father and child - social distancing)

6. Vi vil ikke gi noen lesestoff. 

We will not be providing any reading material. 

7. Vi har dessverre ikke lov til å tilby deg noe drikke på dette tidspunktet.

Unfortunately, we will not be allowed to offer you any drinks at this time.

8. Vi vil vaske gowns og håndklær regelmessig.

We will be washing gowns and towels regularly.

9. Vi vil bruke forklær.

We will wear aprons.

10. Toalettet vil være stengt.

The toilet will be closed.

.....

​Hvordan du kan gjøre det trygt for andre...

How you can make it safe for others...

1. Vennligst bestill avtaler i stedet for å stikke innom, så det er færre mennesker i butikken når som helst.

Please book appointments rather than drop in, so there is less people in the shop at any one time.

 ​

2. Du må gi oss dine riktige detaljer, navn, telefon og e-post slik at vi kan komme i kontakt med deg hvis vi trenger angående COVID-19.

You must give us your correct details, name, phone and email so we can get in touch with you if we need to concerning COVID-19.


3. Vask hendene, håret og skjegget før du kommer til butikken. Hvis ikke, må vi vaske det for deg.

Please wash your hands, hair and beard before coming to the shop. If not we will have to wash it for you.


4. Hvis du har feber eller noen av symptomene på #CoronaVirus Vennligst ikke kom inn i butikken. Omplanlegge heller avtalen din når du har fått det helt klare.

If you have a fever or any of the symptoms of #CoronaVirus PLEASE DO NOT COME TO THE SHOP. Rather reschedule your appointment once you have been given the all-clear.


5. Hvis du trenger å hoste eller nyse, må du dekke til munnen eller gå ut og gjøre det, og vask deretter hendene.

If you need to cough or sneeze, please cover your mouth or go outside and do it, then wash your hands.

6. Ta med deg alle tingene dine når du forlater butikken, vannflasker osv. Alt som blir igjen med blir kastet.

Please take all your stuff with you when you leave the shop, water bottles etc anything left with be thrown away.

.....

Produkter

Products

1. Ikke berør noen produkter eller klær i butikken.

Please do not touch any products or apparel in the shop.

2. Hvis du trenger å kjøpe noe, kan du spørre et ansatt. som vil gjerne hjelpe deg.

If you need to buy something please ask a member of staff. who will be happy to help you.

Ha en flott dag!

Have a great day!

 

©2018 by Big Jims Trims AS. Proudly created by Espo