RETNINGSLINJER FOR COVID-19

vi føler at du er syk, forbeholder vi oss retten til å nekte å tjene deg, beklager.

Hvordan vi gjør det trygt for deg ...

1. Verktøyene våre blir renset under, før og etter hver kunde som kun bruker de beste produktene.

2. Vi har antibakteriell gel som ansatte og kunder kan bruke i hele butikken.​

3. Vi vil vaske kjoler og håndklær regelmessig.​
.....

Hvordan kan du gjøre det trygt for andre...

1.Hvis du har feber eller noen av symptomene på #CoronaVirus, VENNLIGST IKKE KOM TIL BUTIKKEN.
Bestill heller timen din når du har fått klarhet.

2. Hvis du trenger å hoste eller nyse, må du dekke til munnen eller gå ut og gjøre det, og deretter vaske hendene.​
.....
produkter

1. Ikke berør noen produkter eller klær i butikken.​ Hvis du trenger å kjøpe noe, spør en medarbeider. som gjerne hjelper deg.

Ha en flott dag!

 

COVID-19 GUIDELINES

 

If we feel you are sick, we reserve the right to refuse to serve you, sorry.

How we are making it safe for you...​​

1. Our tools will be sanitised during, before and after every customer using only the best products.

3. We have antibacterial gel for staff and customers to use throughout the shop.

3. We will be washing gowns and towels regularly.

.....

How you can make it safe for others...

Please bring a mask with you.

1.If you have a fever or any of the symptoms of #CoronaVirus PLEASE DO NOT COME TO THE SHOP.

Rather reschedule your appointment once you have been given the all-clear.

2. If you need to cough or sneeze, please cover your mouth or go outside and do it, then wash your hands.

.....

Products

1. Please do not touch any products or apparel in the shop.​ If you need to buy something please ask a member of staff. who will be happy to help you.

 

Have a great day!

COVID-19 SYMPTOMS

If you have any symptoms please do not come to the shop. Reschedule your appointment.